Informačný portál Farnosti sv. Michala archanjela v Skalici Vám prináša:
- základné informácie o farnosti;
- informuje o živote a podujatiach farnosti;
- prezentuje podklady na vysluhovanie sviatostí;
- vytvára mediálny komunikačný kanál pre členov farnosti.

Venujte 2% dane pre dobrú vec - OZ ANGELUS

Vložil Spravca webu, Po, 30/01/2017 - 11:32

Obraciame sa na Vás s prosbou o podporu nášho občianskeho združenia ANGELUS formou poukázania 2 % dane z príjmov. Takýmto spôsobom môžete prispieť na činnosť združenia.

Tento rok budú z príjmov prednostne podporené hudobné zoskupenia našej farnosti a to zakúpením kvalitného technického vybavenia, na ktoré ste už prispeli aj hlasovaním v súťaži Gesto pre mesto.

Záznam kázne zo slávnosti Zvestovania Pána (25.3.2017)

Vložil Spravca webu, Po, 27/03/2017 - 08:51

Prinášame vám zvukový záznam kázne skalického dekana Roman Stachoviča vo farskom kostole sv. Michala Archanjela v Skalici na sviatok Zvestovania Pánia (25.3.2017)
kázeň Zvestovanie Pána 2017

Záznam kázne z tretej pôstnej nedele (19.3.2017)

Vložil Spravca webu, Pia, 24/03/2017 - 00:34

Prinášame vám zvukový záznam kázne skalického dekana Roman Stachoviča vo farskom kostole sv. Michala Archanjela v Skalici na Tretiu pôstnu nedeľu (19.3.2017)
kázeň 3.pôstna nedeľa 2017

Farské oznamy PÔSTNE OBDOBIE (27.3. - 2.4.2017)

Vložil Spravca webu, St, 22/03/2017 - 00:26

Liturgický kalendár

Pondelok 27.3. po 4. pôstnej nedeli

Utorok 28.3. po 4. pôstnej nedeli

Streda 29.3. po 4. pôstnej nedeli

Štvrtok 30.3. po 4. pôstnej nedeli

Piatok 31.3. po 4. pôstnej nedeli

Sobota 1.4. po 4. pôstnej nedeli

Nedela 2.4. Piata pôstna nedeľa – zahaľovanie krížov

.

 • Program svätých omší na filiálkach
  .
  Prietržka
  utorok – sv. omša o 18.00 h. / nedeľa – sv. omša o 8.00 h.

  Vrádište
  streda – sv. omša o 18.00 h. / nedeľa – sv. omša o 9.30 h.

  Mokrý Háj
  štvrtok – sv. omša o 17.00 h. / nedeľa – sv. omša o 11.00 h.

 • Úmysly svätých omší - PÔSTNE OBDOBIE (27.3. - 2.4.2017)

  Vložil Spravca webu, St, 22/03/2017 - 00:10

  BOHOSLUŽBY

  Pondelok 27.3.
  7.00 Farský kostol: + matka Anna
  18.00 18.00 Milosrdných kostol:+ manžel Milan Kocian – 5. výročie a rodičia z oboch strán

  Utorok 28.3.
  7.00 Farský kostol: + manželka Štefánia Kondllová – 10. výročie a celá + rodina
  18.00 Milosrdných kostol: + rodičia Buchoví

  Streda 29.3.
  7.00 Farský kostol: + Anton Balát
  18.00 Milosrdných kostol: + manžel Marián – 2. výročie a rodičia z oboch strán

  Štvrtok 30.3.
  7.00 Farský kostol: + lekárka Mária Valková – 10. výročie
  18.00 Milosrdných kostol: Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

  Piatok 31.3.
  7.00 Farský kostol: Na úmysel rodiny
  18.00 Milosrdných kostol: + brat Milan,rodičia Milan a Aurélia Romančíkoví a starí rodičia z ob.str

  Sobota 1.4.
  7.45 Farský kostol: + manžel a otec Pavol
  18.00 Milosrdných kostol: + Helena Zelenková

  Nedeľa 2.4. - 5.pôstna nedeľa „A“
  7.00 Farský kostol: + rodičia Juraj a Rozália Salvoví, brat a švagor
  9.00 Františkánsky kostol: + rodičia z oboch strán a celá zosnulá rodina
  10.30 Farský kostol: Za farníkov
  18.00 Milosrdných kostol: + manžel Rudolf Zdražil, rodičia z oboch strán a teta Mária

  Záznam kázne z druhej pôstnej nedele (12.3.2017)

  Vložil Spravca webu, Ne, 12/03/2017 - 13:57

  Prinášame vám zvukový záznam kázne skalického dekana Roman Stachoviča vo farskom kostole sv. Michala Archanjela v Skalici na Druhú pôstnu nedeľu (12.3.2017)
  kazen 2.pôstna nedeľa 2017

  Farský časopis Michael, ročník 2017

  Vložil Spravca webu, Pia, 03/03/2017 - 00:59

  Aj v roku 2017 pokračujeme vo vydávaní nášho farského časopisu Michael. Tu si môžete prezrieť, prípadne stiahnuť, jednotlivé čísla tohto časopisu.

  Farský karneval vo fotografii

  Vložil Spravca webu, Pia, 03/03/2017 - 00:42
  Farský karneval vo fotografii
  Farský karneval vo fotografii

  V sobotu 18. februára 2017 sa útulňa pri Františkánskom kostole zmenila na miesto plné masiek, zábavy a tanca. Mladí skalickí animátori pripravili pre deti ďalší ročník Farského karnevalu. Okrem rôznych hier a tancov videli deti netradičnú scénku o Červenej Čiapočke a taktiež sa určite potešili z cien, ktoré vyhrali v tombole. Na karneval sa prišiel pozrieť aj pán kaplán Cyril Sitár v maske Shreka alebo rehoľná sestrička Anunciata.

  Komorný koncert v našej farnosti

  Vložil Spravca webu, Po, 27/02/2017 - 10:18