Informačný portál Farnosti sv. Michala archanjela v Skalici Vám prináša:
- základné informácie o farnosti;
- informuje o živote a podujatiach farnosti;
- prezentuje podklady na vysluhovanie sviatostí;
- vytvára mediálny komunikačný kanál pre členov farnosti.

Hudobné modlitebné stretnutie

Vložil Spravca webu, Po, 13/11/2017 - 17:20

Trnavská novéna 2017 - program

Vložil Spravca webu, Po, 13/11/2017 - 17:19

Farské oznamy CEZROČNÉ OBDOBIE (13. - 19.11.2017)

Vložil Spravca webu, Ne, 05/11/2017 - 17:27

Liturgický kalendár

Pondelok 13.12. Všedný deň

Utorok 14.12. Všedný deň

Streda 15.12. Všedný deň / Sv. Albert Veľký, biskup a učiteľ Cirkvi

Štvrtok 16.12. Všedný deň / Sv. Margita Škótska / Sv. Gertrúda, panna

Piatok 17.12. Sv. Alžbeta Uhorská, rehoľníčka

Sobota 18.12. Spomienka na Pannu Máriu / Výročie posviacky bazilík sv. Petra a Pavla

Nedela 19.11. 33. nedeľa v Cezročnom období

 • Program svätých omší na filiálkach
  .
  Prietržka
  utorok – sv. omša o 18.00 h. / nedeľa – sv. omša o 8.00 h.

  Vrádište
  streda – sv. omša o 18.00 h. / nedeľa – sv. omša o 9.30 h.

  Mokrý Háj
  štvrtok – sv. omša o 17.00 h. / nedeľa – sv. omša o 11.00 h.

 • Úmysly svätých omší - CEZROČNÉ OBDOBIE (13. - 19.11.2017)

  Vložil Spravca webu, Ne, 05/11/2017 - 17:14

  BOHOSLUŽBY

  Pondelok 13.11.
  7.00 Farský kostol: Za spásu duší rodičov Jána a Anny
  18.00 Milosrdných kostol: + rodičia

  Utorok 14.11.
  7.00 Farský kostol: Za Božie požehnanie pre rodinu a za Božiu pomoc v chorobe
  18.00 Milosrdných kostol: Za zdravie, B. pomoc a ochranu P. Márie pre vnúčatá a celú rodinu

  Streda 15.11.
  7.00 Farský kostol: Za spásu duše Anežky Hubinákovej
  18.00 Milosrdných kostol: + Emília Hudecová

  Štvrtok 16.11.
  7.00 Farský kostol: Za rodinu Hrubých živých a zosnulých rodičov z oboch strán
  18.00 Milosrdných kostol: + otec Ján a + starí rodičia z oboch strán

  Piatok 17.11.
  7.00 Farský kostol: Poďakovanie za 40 r. manželstva a prosba o zdravie a B. pomoc
  18.00 Milosrdných kostol: + manžel a otec Ján Jakubáč, jeho rodičia a celá zosnulá rodina

  Sobota 18.11.
  7.00 Farský kostol: Poďak. P. Bohu za 89 r. života a prosba o zdravie a B. pomoc pre p. Prokopovú
  18.00 Milosrdných kostol: + rodičia František a Anežka,zať Zdenek a ostatní zosnulí z rodiny

  Nedeľa 19.11. 33. nedeľa „A“
  7.00 Farský kostol: + brat Pavol, rodičia a starí rodičia z oboch strán
  9.00 Františkánsky kostol: Poďak. za 70 r. života a prosba o dary D. Sv. a zdravie pre mamku
  10.30 Farský kostol: Za farníkov
  18.00 Milosrdných kostol: + rodičia Jozef a Jozefína a + Štefánia

  Rádio Lumen v nedeľu v Skalici

  Vložil Spravca webu, So, 04/11/2017 - 14:23

  Najbližšiu nedeľu, 5. novembra, navštívia našu farnosť pracovníčky Rádia Lumen, aby nám predstavili a ponúkli knihu Preteky čností, v ktorej jeden príbeh o Kríži je aj zo Skalice. Tiež nám predstavia možnosť stať sa patrónom Rádia Lumen. Budeme sa môcť s nimi stretnúť na nedeľných sv. omšiach o 7.00 h., o 9.00 h. a o 10.30 h.

  Jesenná humanitárna zbierka 2017

  Vložil Spravca webu, St, 11/10/2017 - 07:54

  POZOR - tentoraz na inom mieste - na Námestí slobody v Skalici!

  Príprava do manželstva 2017/2018

  Vložil Spravca webu, St, 20/09/2017 - 11:11

  Farský časopis Michael, 5. číslo 2017

  Vložil Spravca webu, Po, 18/09/2017 - 09:21
 • Piate číslo farského časopisu Michael, ročník 2017, v ktorom je priložený aj program nadchádzajúcich Ľudových misií v našej farnosti, je k dispozícii na prevzatie vo formáte PDF TU.
 • Ľudové misie 2017

  Vložil Spravca webu, Po, 18/09/2017 - 08:51

  Loretánske dni 2017

  Vložil Spravca webu, Pia, 15/09/2017 - 20:33