Informačný portál Farnosti sv. Michala archanjela v Skalici Vám prináša:
- základné informácie o farnosti;
- informuje o živote a podujatiach farnosti;
- prezentuje podklady na vysluhovanie sviatostí;
- vytvára mediálny komunikačný kanál pre členov farnosti.

VEĽKONOČNÝ PRÍBEH - detský muzikál našich mladých

Vložil Spravca webu, Pia, 31/03/2017 - 21:42

Naši mladí animátori pozývajú všetkých - malých i veľkých, mladých aj starších... na DETSKÝ MUZIKÁL pre Alexka s názvom VEĽKONOČNÝ PRÍBEH.
Uskutoční sa 16.4. 2017 na Veľkonočnú nedeľu o 15:00 hod. v ÚTULNI pri Františkánskom kostole v Skalici.
Dobrovoľné vstupné bude venované na liečbu pre 12-ročného Alexka zo Skalice, ktorý má detskú mozgovú obrnu.

Záznam kázne zo slávnosti Zvestovania Pána (25.3.2017)

Vložil Spravca webu, Po, 27/03/2017 - 08:51

Prinášame vám zvukový záznam kázne skalického dekana Roman Stachoviča vo farskom kostole sv. Michala Archanjela v Skalici na sviatok Zvestovania Pánia (25.3.2017)
kázeň Zvestovanie Pána 2017

Záznam kázne z tretej pôstnej nedele (19.3.2017)

Vložil Spravca webu, Pia, 24/03/2017 - 00:34

Prinášame vám zvukový záznam kázne skalického dekana Roman Stachoviča vo farskom kostole sv. Michala Archanjela v Skalici na Tretiu pôstnu nedeľu (19.3.2017)
kázeň 3.pôstna nedeľa 2017

Záznam kázne z druhej pôstnej nedele (12.3.2017)

Vložil Spravca webu, Ne, 12/03/2017 - 13:57

Prinášame vám zvukový záznam kázne skalického dekana Roman Stachoviča vo farskom kostole sv. Michala Archanjela v Skalici na Druhú pôstnu nedeľu (12.3.2017)
kazen 2.pôstna nedeľa 2017

Farský časopis Michael, ročník 2017

Vložil Spravca webu, Pia, 03/03/2017 - 00:59

Aj v roku 2017 pokračujeme vo vydávaní nášho farského časopisu Michael. Tu si môžete prezrieť, prípadne stiahnuť, jednotlivé čísla tohto časopisu:

Farský karneval vo fotografii

Vložil Spravca webu, Pia, 03/03/2017 - 00:42
Farský karneval vo fotografii
Farský karneval vo fotografii

V sobotu 18. februára 2017 sa útulňa pri Františkánskom kostole zmenila na miesto plné masiek, zábavy a tanca. Mladí skalickí animátori pripravili pre deti ďalší ročník Farského karnevalu. Okrem rôznych hier a tancov videli deti netradičnú scénku o Červenej Čiapočke a taktiež sa určite potešili z cien, ktoré vyhrali v tombole. Na karneval sa prišiel pozrieť aj pán kaplán Cyril Sitár v maske Shreka alebo rehoľná sestrička Anunciata.

Komorný koncert v našej farnosti

Vložil Spravca webu, Po, 27/02/2017 - 10:18

Pôstna duchovná obnova

Vložil Spravca webu, Po, 27/02/2017 - 10:17

Záznam kázne zo siedmej nedele v období cez rok (19.2.2017)

Vložil Spravca webu, Ut, 21/02/2017 - 00:17

Prinášame vám zvukový záznam kázne skalického dekana Roman Stachoviča vo farskom kostole sv. Michala Archanjela v Skalici na Siedmu nedeľu v období cez rok (19.2.2017)
kazen 7.nedeľa 2017