Informačný portál Farnosti sv. Michala archanjela v Skalici Vám prináša:
- základné informácie o farnosti;
- informuje o živote a podujatiach farnosti;
- prezentuje podklady na vysluhovanie sviatostí;
- vytvára mediálny komunikačný kanál pre členov farnosti.

Duchovná obnova pod ochranou ružencovej Panny Márie

Vložil Spravca webu, Ut, 17/10/2006 - 23:57

Záver minulého týždňa sa v našej farnosti niesol v znamení duchovnej obnovy pod ochranou putovnej sochy Ružencovej Panny Márie. Pri tejto príležitosti, si ružencové bratstvá dekanátu Skalica vykonali duchovnú obnovu.
Už v piatok večer pred svätou omšou bola do našej farnosti prenesená putovná sochy Ružencovej Panny Márie. V sobotu sa vo farskom kostole konala duchovná obnova pod vedením pátra Alberta Baka, OP, dominikána z Dunajskej Lužnej, ktorý prijal pozvanie organizátorov tejto obnovy, ružencového spoločenstva v Skalici. O 17.hodine bola duchovná obnova zakončená slávnostnou svätou omšou.

Dyňobranie v našej farnosti aj s posvätením úrody - doplnené foto

Vložil Spravca webu, Po, 16/10/2006 - 00:03
Dyňobranie v našej farnosti aj s posvätením úrody - doplnené foto
Dyňobranie v našej farnosti aj s posvätením úrody - doplnené foto

Tak ako ste boli informovaní v pozvánke určenej pre všetky deti našej farnosti, prebehlo v sobotu 14.10.2006 na nádvorí kostola bratov františkánov naše "dyňobranie" - pozvánku si môžete pozrieť tu

Za hojnej účasti detí spolu so svojimi rodičmi, prebehla veľké premena týchto jesenných plodov na rôzne pôsobivé a v niektorých prípadoch veľmi zábavné tváre a postavičky.

Oprava strechy kostola milosrdných bratov je ukončená.

Vložil Spravca webu, Ne, 15/10/2006 - 23:55
Oprava strechy kostola milosrdných bratov je ukončená.
Oprava strechy kostola milosrdných bratov je ukončená.

Ako ste si už mnohí všimli, oprava strechy kostola milosrdných bratov je už v poriadku ukončená. Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri tejto náročnej rekonštrukcii. Zvlášť sme vďační za všetky modlitby, ktorými ste nám pomáhali.

1. farské dyňobranie bude u františkánov v sobotu!

Vložil Spravca webu, Po, 09/10/2006 - 23:13

Ako ste si už určite všimli, na nedeľnej detskej omši bolo vyhlásené 1. farské dyňobranie v našej farnosti.
Pán kaplán Robert Horka srdečne pozval všetky deti spolu s ich rodičmi budúcu sobotu o 16.hodine na nádvorie františkánskeho kostola.
Je potrebné si priniesť nožíky a nápady (dobrá nálada je samozrejmosťou). Tekvice budú zaistené.

Na hodovej sv. omši skladala nová farská rada sľuby.

Vložil Spravca webu, Ne, 01/10/2006 - 22:05

V nedeľu 1.10.2006 sme na svätej omši o pol jedenástej vo Farskom kostole prežili dve krásne udalosti.
Pretože patrónom našej farnosti je svätý Michal archanjel ktorého sme si tento týždeň pripomínali, tak toto bola vlastne Skalická "hodová" svätá omša.
Druhou udalosťou bol slávnostný sľub zvolených členov pastoračnej rady farnosti

Otec arcibiskup v sobotu v Skalici birmoval mladých.

Vložil Spravca webu, Št, 28/09/2006 - 11:26

V sobotu 23.9.2006 prežila naša farnosť krásnu slávnosť. Mladých ľudí, už viac ako rok sa pripravujúcich na prijatie sviatosti birmovania, prišiel na tejto ceste posilniť a odovzdať im túto sviatosť otec arcibiskup Ján Sokol.

Výsledky volieb pastoračnej rady farnosti

Vložil Spravca webu, Št, 28/09/2006 - 10:58

V nedeľu 24.9.2006, boli vyhlásené výsledky volieb do našej farskej rady.
Po týždni zbierania hlasovacích lístkov, a po ďalšom týždni spočítavania týchto hlasov, nám na každej svätej omši náš skalický farár Ľudovít Pokojný, vyhlásil výsledky týchto volieb do jednotlivých komisií.

Poďakovanie za úrodu - ďakovná bohoslužba na záver Skalických dní 2006

Vložil Spravca webu, Ne, 17/09/2006 - 23:19

V nedeľu 17. septembra 2006 sme spoločne prežili krásnu ďakovnú bohoslužbu, ako výraz poďakovania za úrodu v tomto roku.
Svätá omša sa začala, za účasti krojovaných mládencov a dievčat z našej farnosti spolu s našimi veriacimi, o deviatej hodine v našom Farskom chráme. Svoje dary priniesli aj naši susedia z druhej strany rieky Moravy, krojovaná mládež z Hodonína.

Prispejte na opravu organu vo Farskom kostole!

Vložil Spravca webu, Ne, 17/09/2006 - 22:43

Náš farský úrad v Skalici pripravil zaujímavý darček pre Vás, ktorí prispejete na opravu vzácneho organu v našom farskom kostole.
Každý, kto prispeje sumou aspoň 100,- dostane ako darček stolný kalendár na rok 2007. V tomto "Našom kalendári" sú umelecké fotografie z našich chrámov v Skalici spolu s úvodným slovom Ľudovíta Pokojného, farára skalického.

Ukončenie Loretánskych dní-procesia

Vložil Spravca webu, Ne, 10/09/2006 - 01:13
Ukončenie Loretánskych dní-procesia
Ukončenie Loretánskych dní-procesia

Posledným šiestym dňom sme ukončili tohtoročné Loretánske dni spolu s vzácnym hosťom, J. Exc. Mons. Štefanom Vrablecom, emeritným biskupom našej arcidiecézy.
V svojej homílii poukázal na veľký význam úcty veriacich k Panne Márii. "Mária je kráľovná" bolo hlavným mottom piatkových obradov.
Krásny posledný večer slávností bol zakončený vonkajšou slávnosťou - procesiou zo sviečkami po Potočnej ulici.